Free shipping over £40 | Click/order & collect | 01239 621370

Privacy policy

Mae preifatrwydd ymwelwyr Awen Teifi sydd yn ymweld âg awenteifi.com yn hollbwysig inni fel cwmni. Nodir y math o wybodaeth a gesglir gan awenteifi.com ac y ffordd y ddefnyddir gennym yn ein dogfen polisi preifatrwydd.

Mae'r Polisi Preifatrwydd yma yn berthnasol i weithgareddau sydd yn ymwneud â'n gwefan yn unig. Yn yr un modd, mae'n Polisi Preifatrwydd yn ddilys ar gyfer cwsmeriaid ein gwefan yng nghyd-destun y gwybodaeth a rhannwyd a/neu gasglwyd yn Awen Teifi, ar awenteifi.com. Nid yw'r polisi yma yn berthnasol i unrhyw wybodaeth a gesglir y tu allan i'r wefan yma neu drwy sianeli eraill.


Cydsyniad

Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych felly yn cydsynio i'n Polisi Preifatrwydd ac yn cytuno i'w delerau.

Gwybodaeth a gesglir

Yr unig rheswm y gofynnwn i chi rannu unrhyw wybodaeth personol megis eich enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost yw ar gyfer dibenion cwblhau eich archeb.

Os gysylltwch â ni'n uniongyrchol, efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth pellach megis eich enw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, cynnwys eich neges a/neu atodiadau y dewiswch rhannu, yn ogystal ag unrhyw wybodaeth arall y byddwch yn darparu.


Os gofrestrwch ar gyfer cyfrif ar ein gwefan, efallai byddwn yn gofyn i chi rannu manylion megis y canlynol: enw, enw cwmni, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn.

Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i unrhyw gwmni neu unigolyn arall.

Ni chedwir manylion eich cerdyn credyd/debyd mewn unrhyw achos.

Ni chedwir eich manylion ar gyfer unrhyw ddiben heblaw at ddefnydd cwblhau archebion.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu hoffech wybodaeth pellach ynglyn â'n Polisi Preifatrwydd, peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni drwy ebostio gwefan@awenteifi.com

***

At Awen Teifi, accessible at www.awenteifi.com, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy contains types of information that is collected and recorded by Awen Teifi and how we use it.

This privacy policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect at Awen Teifi on www.awenteifi.com. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.

Information we collect

The sole purpose that we ask you to share any personal information such as your name, address and email address are for order fulfilment purposes only.

If you contact us directly, we may receive additional information about you such as your name, email address, phone number, the contents of the message and/or attachments you may send us, and any other information you may choose to provide.

When you register for an Account, we may ask for your contact information, including items such as name, company name, address, email address, and telephone number.

We will not transfer any information to any other individual or company.

Credit/debit card information is not kept in any case.

Your information is not kept for any purpose other than completing your order.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us through email at gwefan@awenteifi.com