Free shipping over £40 | Click/order & collect | 01239 621370

Terms of service

Mae Gwefan a Siop ar-lein Awen Teifi yn eiddo i, ac yn cael ei weinyddu gan:
Awen Teifi
23 Y Stryd Fawr
Aberteifi
Ceredigion
SA43 1JG
Ff: 01239 621370
E: archeb@awenteifi.com | gwefan@awenteifi.com
Rhif Cofrestru TAW: GB691631718
Rhif Cofrestredig y Cwmni: 04494113

Mae'n ofynnol i chi y cwsmer eich bod yn darllen ein telerau ac o ganlyniad i'ch defnydd o'n gwefan, eich bod yn derbyn y telerau hyn.
Ceisiwn sicrhau bod yr holl wybodaeth a welir ar ein gwefan yn gywir ar yr adeg y cyhoeddwyd, ond nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu ddiffygion yn y wybodaeth.

Cedwir yr hawl i newid prisiau neu gwybodaeth ar unrhyw adeg.

Cedwir yr hawl i wrthod unrhyw archeb, ac yn yr achos yma byddwn yn gwneud ad-daliad llawn i'r cwsmer.
Cedwir pob hawl www.awenteifi.com gan Awen Teifi.
***

The website and online shop of Awen Teifi is the property of, and managed by:
Awen Teifi
23 High Street
Cardigan
Ceredigion
SA43 1JG
T: 01239 621370
E:
archeb@awenteifi.com | gwefan@awenteifi.com
Registered VAT number: GB691631718
Registered Company number: 04494113
By using our website, you hereby consent to our Terms of Use, that you have read our terms and as result of its use, agree to its terms.
We aim to secure that all information seen on our website is correct at the time of publication, however we are not responsible for any errors or defects in the information.
Awen Teifi holds all rights to change prices or information at any given time.
Awen Teifi holds all rights to reject any order, and in this case, we will issue a full refund to the customer.
All rights of www.awenteifi.com are reserved by Awen Teifi.