Free shipping over £40 | Click/order & collect | 01239 621370

Amser Chwarae: Bocs Twls Adeiladwr / Let's Pretend: Builder's Tool Kit

Atebol

Amser Chwarae: Bocs Twls Adeiladwr / Let's Pretend: Builder's Tool Kit

Regular price £11.99
Unit price  per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781912261048
Publication Date: October 2017
Publisher: Atebol, Aberystwyth
Adapted/Translated by Gill & Glyn Saunders Jones
Format: Other, 244x280 mm, 7 pages
Language: Bilingual (Welsh and English)

Amser Chwarae: Bocs Tŵls Adeiladwr offers young children creative play opportunities and will take them to a world full of imagination. The box comprises 15 jigsaw pieces which fit into the colourful board book. A wonderful way to nurture creative, coordination and solving problem skills.

Mae Amser Chwarae: Bocs Tŵls Adeiladwr yn cynnig cyfle i blant bach chwarae yn greadigol a'u dwyn i fyd llawn dychymyg. Mae'r bocs yn cynnwys 15 darn jig-so sy'n ffitio yn y llyfr bwrdd lliwgar. Ffordd wych o feithrin sgiliau creadigol, cydsymud a datrys problemau.