Free shipping over £40 | Click/order & collect | 01239 621370

Caneuon Ffydd - Geiriau'n Unig (Words Only)

Pwyllgor Caneuon Ffydd

Caneuon Ffydd - Geiriau'n Unig (Words Only)

Regular price £12.95
Unit price  per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781903754009
Publication Date: June 2001
Publisher: Pwyllgor Caneuon Ffydd, Aberystwyth
Format: Hardback, 430 pages
Language: Welsh

The Word only edition of a pioneering hymn book prepared by a co-denominational committee for the use of Congregationalist and Baptist, Presbyterian and Methodist and Church in Wales congregations, comprising nearly 900 Welsh hymns and psalms, over 60 English hymns and over 650 hymn tunes. First published in March 2001.

Argraffiad Geiriau'n unig o lyfr emynau arloesol a luniwyd dan nawdd pwyllgor cydenwadol at ddefnydd cynulleidfaoedd yr Annibynwyr a'r Bedyddwyr, Eglwysi Presbyteraidd a Methodistaidd Cymru a'r Eglwys yng Nghymru, yn cynnwys bron i 900 o emynau a salmau Cymraeg, dros 60 emyn Saesneg, a thros 650 o emyn-donau. Cyhoeddwyd gyntaf ym mis Mawrth 2001.