Free shipping over £40 | Click/order & collect | 01239 621370

Caneuon Ffydd - Hen Nodiant (Organ Publication)

Pwyllgor Caneuon Ffydd

Caneuon Ffydd - Hen Nodiant (Organ Publication)

Regular price £30.00
Unit price  per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781903754030
Publication Date: June 2001
Publisher: Pwyllgor Caneuon Ffydd, Aberystwyth
Format: Hardback, 1248 pages
Language: Welsh

The Organ edition of a pioneering hymn book prepared by a co-denominational committee for the use of Congregationalist and Baptist, Presbyterian and Methodist and church in Wales congregations, comprising nearly 900 Welsh hymns and psalms, over 60 English hymns and over 650 hymn tunes. First published in March 2001.

Argraffiad Organ o lyfr emynau arloesol a luniwyd dan nawdd pwyllgor cydenwadol at ddefnydd cynulleidfaoedd yr Annibynwyr a'r Bedyddwyr, Eglwysi Presbyteraidd a Methodistaidd Cymru a'r Eglwys yng Nghymru, yn cynnwys bron i 900 o emynau a salmau Cymraeg, dros 60 emyn Saesneg, a thros 650 o emyn-donau. Cyhoeddwyd gyntaf ym Mawrth 2001.