Free shipping over £40 | Click/order & collect | 01239 621370

Cyfres Cyw: Diwrnod Siopa Cyw / Cyw's Shopping Day

Anni Llŷn

Cyfres Cyw: Diwrnod Siopa Cyw / Cyw's Shopping Day

Regular price £3.95
Unit price  per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Author: Anni Llŷn

ISBN: 9781784615604
Publication Date: March 2018
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont
Format: Paperback, 210x200 mm, 24 pages
Language: Bilingual (Welsh and English)

Join the fun as Cyw and her friends go shopping. What can possibly go wrong? The second title in a series of lively stories about the popular TV character Cyw, aimed at young children who are learning Welsh as a second language.

Ymuna yn yr hwyl wrth i Cyw a'i ffrindiau fynd i siopa. Beth all fynd o'i le? Dyma'r ail yn y gyfres o lyfrau Cyw, yn dilyn Pi-po Cyw, ar gyfer ysgolion a phlant sydd yn dysgu Cymraeg fel ail iaith. Mae criw Cyw yn mynd i siopa ac mae pedwar peth ar ôl ar eu rhestr o nwyddau - pasta, bara, llaeth a jam. Ond pwy sydd yn bwyta'r jam o'r potyn? O na, am lanast!