Free shipping over £40 | Click/order & collect | 01239 621370

Cyfres Darllen Stori: 1. Sali Mali

Mary Vaughan Jones

Cyfres Darllen Stori: 1. Sali Mali

Regular price £3.99
Unit price  per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Author: Mary Vaughan Jones

ISBN: 9781784616656
Publication Date: May 2019
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont
Format: Paperback, 194x132 mm, 208 pages
Language: Welsh

♥ Welsh-language Book of the Month: February 2019 A raw novel about a grandfather's relationship with his grandsons. The relationshipsa portrayed are tender, credible and memorable. Touching on both traditional and modern themes such as belonging and inheritance, incomers and love, the flowing dialogue and narrative contains a good pinch of humour.

Nofel gignoeth gan Heiddwen Tomos sy'n sôn am berthynas tad-cu â'i ddau ŵyr. Mae'r cymeriadau, a'u perthynas â'i gilydd, yn annwyl, yn gredadwy ac yn gofiadwy. Mae themâu cyfoes a thraddodiadol yma, megis perthyn a threftadaeth, mewnfudwyr a chariad, ac mae'r ddeialog a'r naratif yn llifo a hiwmor yn frith drwyddi.