Free shipping over £40 | Click/order & collect | 01239 621370

Cymru ar y Map: Gêm Cymru

Elin Meek

Cymru ar y Map: Gêm Cymru

Regular price £14.99
Unit price  per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Author: Elin Meek

ISBN: 9781849674423
Publication Date: February 2020
Publisher: Rily, Caerphilly
Illustrated by Valériane Leblond
Format: Game, 105x166 mm, 88 pages
Language: Welsh

This trivia card game comes with a selection of Q&A cards and a coloured dice to test players' knowledge of Welsh history, geography, sports, arts and culture. With over 400 questions from the Cymru ar y Map atlas and its accompanying quiz book, people of all ages are sure to have a great time learning more about Wales!

Mae'r gêm yma yn cynnwys detholiad o gardiau holi ac ateb, a dis lliw i brofi gwybodaeth chwaraewyr am hanes, daearyddiaeth, chwaraeon, celfyddydau a diwylliant Cymru. Gyda dros 400 o gwestiynau o atlas Cymru ar y Map, a'i lyfr cwis cysylltiedig, mae pobl o bob oed yn sicr o gael hwyl wrth ddysgu mwy am Gymru!