Free shipping over £40 | Click/order & collect | 01239 621370

Dau Mewn Cae

Ceri Wyn Jones

Dau Mewn Cae

Regular price £5.99
Unit price  per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781848519572
Publication Date: September 2015
Publisher: Gomer, Llandysul
Illustrated by Adrian Reynolds Suitable for age 0-7.
Format: Paperback, 251x249 mm, 32 pages
Language: Welsh

A wonderful picture book in verse form about two brothers who play rugby and dream of representing their country. In their imagination, the field behind their home is their Millennium Stadium, the blackbird's song is their cue to kick off and a molehill provides the kicking tee for that all-important conversion.

Llyfr stori-a-llun hwyliog mewn mydr ac odl am ddau frawd sy'n chwarae rygbi gan freuddwydio am gynrychioli eu gwlad. Yn eu dychymyg, y cae ger eu cartref yw Stadiwm y Mileniwm, cân y fwyalchen yw chwiban y dyfarnwr i ddechrau'r gêm a rhaid gosod y bêl ar gyfer y trosiad tyngedfennol ar dwmpath y wahadden.