Free shipping over £40 | Click/order & collect | 01239 621370

Dysgu Cymraeg: Mynediad/Entry (A1) - De Cymru/South Wales

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Dysgu Cymraeg: Mynediad/Entry (A1) - De Cymru/South Wales

Regular price £10.00
Unit price  per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781999686123

Publication Date: March 2020

Publisher: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol / National Centre for Learning Welsh

Format: Paperback, 300x210 mm, 300 pages

Language: Welsh


The national Welsh for Adults course book for learners at Entry level (A1). South Wales version. The book is intended for use in a classroom. Each unit looks at a different theme and introduces new vocabulary and language patterns. The course will provide practice for developing all four language skills - speaking, reading, writing and listening and has a homework section in each unit.


Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Mynediad (A1). Fersiwn De Cymru. Mae'r llyfr i'w defnyddio mewn dosbarth. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando ac mae adran Gwaith Cartref ym mhob uned.