Free shipping over £40 | Click/order & collect | 01239 621370

Geiriadur Cynradd Gomer

D. Geraint Lewis

Geiriadur Cynradd Gomer

Regular price £12.99
Unit price  per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781859027639
Publication Date: February 2020
Publisher: Gomer, Llandysul
Illustrated by Peter Brown, Graham Howells
Suitable for age 7-9+ or Key Stage 2
Format: Paperback, 246x166 mm, 214 pages
Language: Welsh

A lively colour illustrated Welsh dictionary that meets the requirements of the National Curriculum for Key Stage 2 pupils, comprising 3,000 definitions and nearly 250 colour illustrations together with a comprehensive English - Welsh section, grammar notes and some useful lists. Paperback edition. Reprint. First Published in 1999.

Geiriadur Cymraeg darluniadol lliwgar a bywiog sy'n ateb gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2, yn cynnwys 3,000 o ddiffiniadau a bron i 250 o luniau lliw ynghyd ag adran Saesneg - Cymraeg gynhwysfawr, nodiadau gramadeg a rhai rhestrau defnyddiol. Argraffiad clawr meddal. Adargraffiad. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 1999.