Free shipping over £40 | Click/order & collect | 01239 621370

Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Creu Brawddegau/Forming Sentences

Elin Meek

Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Creu Brawddegau/Forming Sentences

Regular price £4.99
Unit price  per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Author: Elin Meek
ISBN: 9781843233541
Publication Date: December 2019
Publisher: Gomer, Llandysul
Illustrated by Graham Howells
Suitable for age 0-7 or Key Stage 1
Format: Paperback, 297x210 mm, 48 pages
Language: Bilingual (Welsh and English)

A lively, fully illustrated volume prepared to promote and develop children's literacy comprising valuable and interesting exercises to assist them to form sentences, with guides in English for parents who wish to help their children; for children aged 6-8 years. New edition; first published in 2005.

Cyfrol fywiog, ddarluniadol llawn i hybu a datblygu llythrennedd plant yn cynnwys ymarferion gwerthfawr a diddorol i'w cynorthwyo i ffurfio brawddegau, gyda chanllawiau yn Saesneg ar gyfer rhieni sy'n dymuno helpu eu plant; i blant 6-8 oed. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2005.