Free shipping over £40 | Click/order & collect | 01239 621370

Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Magu Hyder/Gaining Confidence

Elin Meek

Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Magu Hyder/Gaining Confidence

Regular price £4.99
Unit price  per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Author: Elin Meek
ISBN: 9781843237532
Publication Date: November 2012
Publisher: Gomer, Llandysul
Illustrated by Graham Howells
Suitable for age 9-11+ or Key Stage 2/3
Format: Paperback, 296x208 mm, 48 pages
Language: Bilingual (Welsh and English)

A book in the 'Help Your Child' series, which helps your child to understand more about Welsh. It contains Comparison of Adjectives, Mutations and Idioms etc. There are suitable activities for the child and easy to follow instructions in English for parents. First published November 2006.

Llyfr yn y gyfres 'Helpwch eich Plentyn' sy'n helpu'r plentyn i ddeall mwy am y Gymraeg gan gynnwys Cymharu Ansoddeiriau, Treigladau, Priod-ddulliau ac Idiomau a.y.b. Ceir gweithgareddau addas ar gyfer y plentyn ynghyd â chyfarwyddiadau yn Saesneg ar gyfer rhieni. Argraffwyd gyntaf Tachwedd 2006.