Free shipping over £40 | Click/order & collect | 01239 621370

Hunllef o Anrheg

Graham Howells

Hunllef o Anrheg

Regular price £5.99
Unit price  per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Author: Graham Howells

ISBN: 9781785623165
Publication Date: October 2019
Publisher: Gomer, Llandysul
Illustrated by Graham Howells
Adapted/Translated by Bethan Gwanas
Format: Paperback, 196x129 mm, 64 pages
Language: Welsh

Aled worries a lot and, for him, starting at a new school in an unfamiliar place is terrifying! That is until a mischievous Bwbach presents him with an unlikely gift: a Bwci Bo! With Halloween fast approaching, Aled soon learns that friends can be found in the strangest of places, just how brave he can be, and exactly what happens to naughty children!

Mae Aled yn poeni lot ac, iddo fo, mae dechrau mewn ysgol newydd mewn ardal anghyfarwydd yn codi ofn mawr arno! Hynny yw nes i'r Bwbach roi anrheg annisgwyl iddo: Bwci Bo! A Chalan Gaeaf yn nesáu'n gyflym, mae Aled yn dysgu y gall ddarganfod ffrindiau yn y llefydd mwyaf rhyfedd, ei fod yn ddewr, a beth yn union sy'n digwydd i blant drwg!