Free shipping over £40 | Click/order & collect | 01239 621370

Matiau Chwarae Clai Cyw

Canolfan Peniarth

Matiau Chwarae Clai Cyw

Regular price £14.99
Unit price  per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781783901401
Publication Date: November 2017
Publisher: Canolfan Peniarth, Carmarthen
Edited by Catrin Evans-Thomas
Illustrated by Debbie Thomas
Format: Paperback, 210x297 mm, 40 pages
Language: Welsh

This is a pack that gives your child the chance to use clay in a fun and creative way. Place wheels on the bicycle and ribbons on the kites, make patterns on the shells and waves, and follow the rocket to reach the moon. There's an opportunity to create all sorts of things on the 40 colourful mats that will fuse every child's imagination.

Dyma becyn sy'n rhoi'r cyfle i'ch plentyn ddefnyddio clai mewn ffordd hwyliog a chreadigol. Dewch i roi olwynion ar y beic a rhubanau ar y barcutiaid, gwnewch batrymau ar y cregyn a'r tonnau, a dilynwch y roced i gyrraedd y lleuad. Mae yma gyfle i greu pob math o bethau ar y 40 mat lliwgar a fydd yn tanio dychymyg pob plentyn.